De voordelen van een lening zonder bankier

Makelaar

De voordelen van lenen zonder bankier

Hoewel het gebruik van een lening zonder bankier risico's met zich meebrengt voor de lener, moet worden erkend dat er ook aanzienlijke voordelen zijn. Het is een alternatief dat vooral geschikt is voor mensen die vrij snel geld nodig hebben.

Pawnbroking is vooral noodzakelijk in noodgevallen, omdat de lener met dit soort leningen niet te veel tijd hoeft te verspillen aan het simuleren van een consumentenlening. De formaliteiten zijn ook heel eenvoudig, in tegenstelling tot een lening die via een bank wordt aangevraagd, waarbij u moet wachten op het akkoord van de bank vooraleer u de financiering.

Soorten leningen

 • Persoonlijke lening
 • Autokrediet
 • Werklening
 • Kredietconsolidatie
 • Hypothecaire lening

 • In feite hoeft de leningaanvrager, afgezien van het storten van het onderpand, alleen maar een identiteitsbewijs te overleggen, een kassabon en een rekening voor de verkoop van de pion, om de lening te krijgen.

  niet-bancaire leningHoewel dit type lening in geval van nood een mogelijke optie kan zijn, is het echter minder riskant om een krediet bij een bank waar de voorwaarden duidelijk en soms bespreekbaar zijn, in geval van te late terugbetaling of als de kredietnemer niet meer in staat is zijn schulden te betalen.

  De kredietplatforms en leningen van de Unie?

  Op deze platforms wordt vooral krediet verleend tussen individuen: ze brengen mensen met geld in contact met mensen die op zoek zijn naar geld. Wanneer er tussen individuen wordt geleend, wordt dit vooral aangeduid als een "vakbondslening". Er is ook de participatieve professionele lening, waarmee een individu een lening kan krijgen om een professioneel project te financieren.

  Deze leningen die zijn aangegaan tussen particulieren of op gemeentelijke kredieten staan echter niet toe dat particulieren kredieten consolideren, in tegenstelling tot leningen die bij de bank zijn aangegaan.