kredietconsolidatie

Verlaag uw schuldratio dankzij de terugkoop van kredieten

Het verlagen van uw schuldratio is cruciaal om te voorkomen dat u in een kritieke financiële situatie terechtkomt.

Op dit moment krediet kredietnemers de mogelijkheid bieden hun schulden gemakkelijker af te lossen door middel van kredietconsolidatie.

Wanneer de lener verschillende leningen heeft afgesloten en niet slechts één lening persoonlijke leningDe kredietconsolidatie kan helpen bij het verlagen van de schuldratio.

Verminder uw schuldratio door te kiezen voor een kredietinkoop

Door meerdere leningen af te sluiten loopt een persoon het risico dat hij of zij een te grote schuldenlast heeft, vooral als zijn of haar inkomen steeds minder in staat is om de schulden te dekken.

Om de overmatige schuldenlastHet principe is eenvoudig: u hoeft alleen maar een oplossing te vinden die u in staat stelt uw schulden beter af te lossen en uw schuldratio te verlagen.

Met de kredietinkoop is een verlaging van de schuldratio goed mogelijk.

Het doel van deze operatie is het verminderen van de maandelijkse betalingen dat de lener elke maand zal moeten betalen: om dit te doen worden de verschillende uitstaande kredieten samengevoegd tot één krediet, zodat de lener elke maand slechts één enkele maandelijkse betaling hoeft te betalen.

Ook de maandelijkse betaling gebeurt via één enkele bank. Door hun maandelijkse betalingen te verminderen, hebben kredietnemers meer spaargeld dat ze aan hun persoonlijke behoeften kunnen besteden: ze kunnen zo hun koopkracht vergroten of het geld dat ze aan de verschillende maandelijkse betalingen hadden moeten besteden, reserveren voor toekomstige projecten.

Welke kredieten kunnen worden gepoold?

Afhankelijk van de uitstaande leningen kan de groepering vastgoedleningen combineren met consumptieve leningen of meerdere leningen combineren, zoals bouwleningen, huwelijksleningen of autoleningen. Het gebruik van kredietconsolidatie is vooral essentieel wanneer de financiële moeilijkheden waarmee een huishouden in verband met zijn schulden wordt geconfronteerd, slechts tijdelijk zijn. In dit soort gevallen blijft de terugkoop van krediet de enige oplossing om stabielere financiën te vinden voordat het te laat is. Het belangrijkste voordeel van deze operatie is dat de kredietnemer zijn maandelijkse kosten kan verlagen, ook al zal de terugbetaling van het nieuwe krediet over een lange periode moeten plaatsvinden.

De documenten die nodig zijn voor de bestudering van uw dossier

Net als bij persoonlijke leningen is voor een kredietinkooptransactie een dossier nodig dat de bank zal bekijken alvorens u een antwoord te geven.

Om een verzoek tot terugbetaling van een krediet aan te vragen, moet u de bank een aantal documenten bezorgen

  • Kopie van beide zijden van uw identiteitskaart
  • Ontvangsten met het bedrag van uw maandelijkse inkomsten zoals loonstroken
  • De huurrekeningen en de verschillende inkomende kasstromen die u maandelijks ontvangt.

Uw dossier moet ook de afschrijvingsschema's van uw verschillende uitstaande leningen bevatten, evenals al uw bankrekeningafschriften van de afgelopen drie maanden.

Afhankelijk van de bank die de kredietconsolidatietransactie wil afhandelen, kan het zijn dat u ook andere documenten moet voorleggen, zoals de aankoopakte van uw woning of documenten die aantonen dat u recentelijk uw belastingen en sociale bijdragen hebt betaald.

Al deze documenten zijn nodig om uw solvabiliteit te beoordelen.

Uw aanvraag kan gemakkelijk worden geaccepteerd als de bank erkent dat u uw belastingen altijd goed betaalt en dat uw rekeningen niet zijn afgewezen. Het is echter raadzaam om uw lening te simuleren voordat u een bank voor de terugkoop van kredieten kiest. Op die manier heeft u meer kans om een bank te vinden die een voordeliger rentetarief biedt.