Wat is een winstoverdracht?

Jezelf beschermen door een verzekering af te sluiten voor een winstoverdracht

winstoverdrachtVeel krediet eisen dat hun klanten een kredietverzekering afsluiten. Hoewel het zelden verplicht is, voorziet het in een risico op wanbetaling in geval van werkloosheid, ongevallen of andere gebeurtenissen.

De overdracht van de winst bepaalt dat u in geval van een schadegeval (brand, overlijden, ziekte, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, enz.) vooraf bent overeengekomen dat de verzekeringsmaatschappij een kapitaal zal uitbetalen dat overeenkomt met het verzekerde kapitaal op het moment van de schade.

De winstoverdracht vermeldt ook dat het kapitaal wordt betaald door de verzekeringsmaatschappij. En dit rechtstreeks aan de instelling die het krediet heeft verleend.

Meer informatie over de persoonlijke lening.