Het afsluiten van een hypotheek brengt vaak veel externe kosten met zich mee, zoals notariskosten. Deze extra kosten worden door de consument niet vaak in overweging genomen. Het risico bestaat echter dat de rekening zeer hoog zal zijn als deze niet in de begroting wordt opgenomen. Veel mensen zijn zich er namelijk niet van bewust dat de notariskosten over het algemeen aan de aanvrager in rekening worden gebracht. De voorwaarden van de kredietovereenkomst kunnen echter worden gewijzigd, maar de meeste hypotheekleningen brengen de kosten voor rekening van de aanvrager.

Notariskosten zijn...

Een gemiddeld tarief van 5 % aan geleend krediet. Notariskosten worden niet noodzakelijkerwijs in mindering gebracht op het totaal van het krediet. Ook bij het afsluiten van een hypotheeklening nemen sommige banken deze extra kosten niet mee. In de meeste gevallen stellen de kredietinstellingen echter voor een andere lening te verstrekken om de honoraria van de notaris te financieren.

Om eigenaar te worden of om de aankoop van een woning te financieren, moeten de bijbehorende kosten zorgvuldig worden overwogen. Als u geen tijd heeft gehad om genoeg geld te besparen om deze kosten te dekken, is het nu mogelijk om een krediet op te nemen dat bestemd is voor notariskosten. Het belangrijkste is om het exacte bedrag te weten, zodat je geen fouten maakt in de boekhouding.

Bereken uw notariskosten online

Alle details die u moet weten over de notariskosten van de hypothecaire leningHet algemene saldo van uw lening zal het bedrag van de notariskosten bepalen. De vergoedingen staan dus niet vast. De nieuwe wet die sinds april 2017 van kracht is, biedt kredietinstellingen de mogelijkheid om deze vergoedingen te integreren in de rekening voor hypothecaire leningen. Op de notariskosten worden dan APR's toegepast. Om deze te leren kennen, kunt u een leensimulator gebruiken om alle details en informatie met betrekking tot het hypothecair krediet te achterhalen. De maximale waarde van deze kosten is normaal gesproken 5 % van de hypotheeklening, maar de tarieven kunnen veranderen. In geval van twijfel, neem contact op met uw bank of raadpleeg een makelaar om de procedures voor de berekening van dit type van vergoeding volledig te begrijpen.

De voordelen van deze lening 

Naast de voordelen van het hypothecair krediet heeft het lenen van de kosten voor de diensten van de notaris en voor de dossierkosten ook voordelen. Veel mensen vragen zich waarschijnlijk af of het de moeite waard is om een lening af te sluiten voor dit soort vergoedingen. Het afsluiten van een lening die de extra's van een hypothecair krediet dekt, heeft immers vele voordelen, waaronder: zeer aantrekkelijke rentevoeten, flexibele aflossingstermijnen met een duur tot 120 maanden en natuurlijk vertrouwelijkheid bij de behandeling van al uw gegevens.

Te verstrekken documenten

De procedures voor het opnemen van dit type krediet zijn vergelijkbaar met de gebruikelijke procedures. U moet dus een kopie van uw identiteitskaart, uw loonfiches van de laatste drie maanden, uw energiefacturen of uw woonplaats, vervolgens een kopie van het dossier betreffende de voorlopige koopovereenkomst en vooral de contactgegevens van de notaris en zijn bankrekening meenemen. U heeft ook de mogelijkheid om een voorlopige verklaring aan te vragen bij uw notaris om de kosten die de aankoop met zich meebrengt te achterhalen.

BELANGRIJK: het is belangrijk om te weten dat er naast de notariskosten nog andere aanpalende kosten zijn, zoals het compromis van de verkoop. U moet ook weten dat het mogelijk is om op elk moment een hypotheeklening terug te kopen. Voor details over deze punten gaat u direct naar een leensimulator.