Verzameling van persoonlijke informatie
We verzamelen de volgende informatie:

Naam
Voornaam
Postadres
Postcode
e-mailadres
Telefoon / faxnummer
Creditcardnummer
Sociale Zekerheid / Zorgverzekeringsnummer
Geslacht / Seks
Leeftijd / Geboortedatum
Oorsprong (sociaal, etnisch, enz.)
Politiek / vakbondslidmaatschap
Religie
Medische gegevens
Onderwijs / Opleiding
Beroep
Inkomsten / financiële middelen
Voorkeuren (muzikaal, literair, cinematografisch, enz.)
Fysieke beschrijving
Rijbewijsnummer
Burgerlijke staat

De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt verzameld door middel van formulieren en door de interactiviteit tussen u en onze website. We gebruiken ook, zoals beschreven in de volgende sectie, cookies en/of logboeken om informatie over u te verzamelen.

Vormen en interactiviteit:
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door middel van formulieren. Deze zijn als volgt:

Website Registratieformulier
Bestelformulier
Opiniepeiling
Concurrentie

We gebruiken de informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

Follow-up van de bestelling
Informatie / Promotie-aanbiedingen
Statistieken
Contact opnemen met
Beheer van de website (presentatie, organisatie)
Uw informatie wordt ook verzameld door de interactiviteit die kan optreden tussen u en onze website op de volgende manieren:

Statistieken
Contact opnemen met
Beheer van de website (presentatie, organisatie)

We gebruiken de informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

Forum of discussiegebied
Opmerkingen
Correspondentie
Informatie of promotieaanbiedingen
Logbestanden en cookies

We verzamelen bepaalde informatie door middel van logbestanden en cookies. Dit is vooral de volgende informatie:

IP-adres
Besturingssysteem
Bezochte pagina's en vragen
Tijdstip en dag van de verbinding

Het gebruik van dergelijke bestanden stelt ons in staat om :

Verbetering van de service en persoonlijk onthaal
Gepersonaliseerd verbruiksprofiel
Bestellingstracering
Statistieken
Het delen van persoonlijke informatie

Wij verbinden ons ertoe de verzamelde persoonlijke informatie niet te commercialiseren! Wij kunnen deze informatie echter om de volgende redenen met derden delen:

Verbruiksprofiel
Uitvoering van de opdracht
Partnerschap
Reclame
Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt, kunt u hiertegen bezwaar maken op het moment van de verzameling en op elk moment daarna, zoals beschreven in de volgende paragraaf.

Recht van verzet en terugtrekking :
We zijn vastbesloten om u het recht te geven om bezwaar te maken en uw persoonlijke informatie in te trekken.
Het recht van verzet is de mogelijkheid die aan internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden worden gebruikt en die bij de verzameling wordt vermeld.
Onder het herroepingsrecht wordt verstaan de mogelijkheid die aan internetgebruikers wordt geboden om te verzoeken dat hun persoonlijke gegevens niet meer op bijvoorbeeld een mailinglijst verschijnen.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met :
Postcode: Tourterellenlaan, Rixensart 1330
E-mail: info@2ds.Be
Website gedeelte: solucredit.be/
Beveiliging

De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt in een beveiligde omgeving bewaard. De mensen die voor ons werken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, gebruiken we de volgende maatregelen:

SSL (Secure Sockets Layer) protocol
SET (Secure Electronic Transaction) protocol
Toegangsbeheer - bevoegd persoon
Toegangsbeheer - betrokkene
Software voor netwerkbewaking
Computer back-up
Ontwikkeling van digitale certificaten
Login / Wachtwoord
Firewalls

Wij streven naar een hoge mate van vertrouwelijkheid door de integratie van de nieuwste technologische innovaties om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Aangezien echter geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een zekere mate van risico aanwezig bij het gebruik van het internet voor het verzenden van persoonlijke informatie.