Alles wat de senior lening inhoudt

De ouderen hebben natuurlijk ook plannen. De financiële instellingen in België hebben dit begrepen en hebben kredietformules voor senioren opgezet.

Wat je moet begrijpen over de senior lening

Dit is een financiële tegemoetkoming voor mensen boven de 65 jaar die thuis een comfortabele leefomgeving willen behouden. Kredietinstellingen leggen immers een leeftijdsgrens op voor kredietnemers. Dit heeft te maken met het risico van niet-betaling dat gepensioneerden aanwezig zijn. Aangezien zij niet langer financieel actief zijn, wordt ervan uitgegaan dat zij hun maandelijkse betalingen niet op tijd kunnen verrichten. Een initiatief dat door banken, kredietinstellingen en alle financiële marktinfrastructuren wordt overgenomen.

Alles wat de senior lening inhoudt

Door de vergrijzing neemt het aantal 65-plussers toe. De statistieken hebben zelfs een hoog niveau van activiteit (gedeeltelijk of volledig) onder deze senioren aan het licht gebracht. Om deze senioren te helpen, heeft het Waalse Gewest hen een seniorlening tegen een nultarief vanaf het jaar 2013. Een uitkomst voor degenen die nog steeds werken en zich in een situatie van gedeeltelijke afhankelijkheid bevinden, die van plan zijn hun huis te bekeren om de rest van hun pensioen te kunnen doorbrengen. Net als de installatie van een toegangshelling, aangepaste sanitaire voorzieningen voor ouderen, een traplift, enz. zal het nieuwe systeem een echte zegen zijn voor deze mensen.

Hoe krijg je een lening sénior ?

Als je ouder bent dan 65 jaar en meer onafhankelijkheid wilt. U heeft de mogelijkheid om een senior lening af te sluiten met een nulrentepercentage om uw huis op te knappen. Zo kunt u zelfstandig blijven en thuis van uw pensioen genieten. Om van deze lening te kunnen profiteren, moet u een leningaanvraag indienen en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het aanvraagdossier voor een senior lening

In tegenstelling tot conventionele leningen verschilt de aanvraag voor een senior lening sterk vanwege de risico's die eraan verbonden zijn. De lener moet een gedetailleerd dossier indienen waarvan de inhoud bedoeld is om de gunsten van de schuldeisers aan te trekken. Inderdaad, weinig senioren krijgen dit soort krediet. Aangezien de banken geen krediet tegen een nultarief verlenen aan iedereen boven de 65 jaar. Om alle kansen aan uw kant te zetten en uw aanvraag voor een seniorenlening te valideren, is het advies van een expert nog steeds nodig. Een makelaar is de persoon die u zou kunnen helpen een dossier op te bouwen met de beste kans op een positieve reactie. Deze professional geeft u gedegen advies zoals het toevoegen van 20 % aan uw dossier om crediteuren vertrouwen te geven. Of het verkorten van uw krediettermijn zodat deze niet langer is dan tachtig jaar.

Voorwaarden om in aanmerking te komen in de Waals Gewest

U moet rekening houden met de volgende voorwaarden om een seniorlening te verkrijgen van de kredietinstellingen van het Waalse Gewest. Ten eerste moet je minstens 65 jaar oud zijn, hoewel banken de neiging hebben om geen leningen te verstrekken aan mensen die te oud zijn. Ten tweede, als u weduwe of gescheiden bent en alleen woont, mogen uw maandelijkse inkomsten en subsidies niet hoger zijn dan €1300. Anders kunt u geen financiële steun krijgen voor senioren. Als u met z'n tweeën bent, mogen uw inkomsten en subsidies niet hoger zijn dan € 1600.

Formules voor senior assistenten

Het is niet alleen de rentevrije lening die speciaal is opgezet om senioren te helpen. Er zijn vele andere formules die door kredietorganisaties worden aangeboden voor hun vele behoeften. Want niet alleen de renovatiewerkzaamheden zijn interessant voor senioren. De meesten van hen hebben inderdaad nog enkele plannen voor de toekomst en maken gebruik van hun pensioen om deze te verwezenlijken. Zoals een reis met hun kleinkinderen, of zelfs de aankoop van een nieuw huis.

Een hypotheeklening met een garantie van 1 %

Een gewaarborgde hypotheek is de ideale financieringsmethode voor dit soort projecten. Senioren van 60 jaar en ouder die een huis of land bezitten, kiezen vaak voor deze lening omdat deze meer voordelen biedt. U zou de prijs ervan kunnen kennen door de volgende berekening uit te voeren: de waarde ervan is 2 % van het totale bedrag van de hypothecaire lening. Vervolgens garanderen de crediteuren uw lening van 1 % naast de dossierkosten die ook 1 % bedragen.

Deze garanties zijn ingesteld om de schuldeisers gerust te stellen, gezien de soms kwetsbare financiële situatie van gepensioneerden. Bovendien omvat het gegarandeerde hypothecair krediet geen overlijdensverzekering of een medisch onderzoek. De vorm zal eerder worden geassocieerd met een consumentenkrediet of een vastgoedkrediet, alles zal afhangen van het nut ervan.Alles wat de senior lening inhoudt

De kredietverstrekker zal uw aanvraag echter nauwkeurig analyseren om uw kredietwaardigheid te bevestigen. Als u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een vast bedrag aan krediet. De terugbetalingstermijn van de gewaarborgde hypothecaire lening mag niet langer zijn dan 25 jaar. Als afschrijfbaar krediet zullen de kosten goedkoper zijn, als het eenmaal gerijpt is. In geval van een vroegtijdig overlijden wordt het uitstaande kapitaal een erfenisverplichting.

Een levenslange hypotheek

Het is een lening waarop de senioren, eigenaars van hun huis, vaak inschrijven, omdat het hen in staat stelt om een kapitaal van ongeveer 30 tot 60 % van de waarde van het onroerend goed te verkrijgen. Deze laatste zal natuurlijk worden gehypothekeerd en na het overlijden van de lener naar de bank worden teruggestuurd. Zoals de naam al aangeeft, bestaat een levenslening uit het benutten van het krediet dat hem tot het einde van zijn leven ter beschikking is gesteld. Als u eigenaar bent van grond of een woning, dan is dit aanbod voor u. Het helpt u geld te krijgen om comfortabel thuis van uw oude dag te genieten. Als u overlijdt, is het pand eigendom van de bank. Dit maakt de lening minder aantrekkelijk voor de erfgenamen.

Tastbare voordelen van een senior lening

Naast het feit dat senioren de kans krijgen om een krediet te krijgen om hun leefomgeving te verbeteren en comfortabeler te maken, zijn er ook andere tastbare voordelen aan de seniorenkredietformule die het Waals Gewest voorstelt voor gepensioneerden. Zoals de diensten van een makelaar om hen te begeleiden in hun stappen.

Een krediet voor gepensioneerden

Dit is een lening die bestemd is voor gepensioneerden, zoals de naam al aangeeft. Veel banken of financiële instellingen vinden het echter moeilijk om dit kapitaal aan alle aanvragers te verstrekken. Als u echter geconfronteerd wordt met veel weigeringen van banken of geloofwaardige instellingen, dan is dit een voordeel voor u. Inderdaad, u kunt, naast de senior lening, een gepensioneerd krediet aanvragen ter waarde van 300 € tot meer dan 10 â'¬. U zult het kunnen terugbetalen over een periode van 18 tot 48 maanden. Een ideaal aanbod voor oudere mensen die nog werken.

Een onderhandelbaar contract

De onderhandeling van het leencontract is altijd mogelijk, zoals bij alle klassieke leenformules. Op de grens van de door de schuldeiser gestelde voorwaarden. U heeft dus de mogelijkheid om uw voordelen met uw makelaar te bespreken om zo de beste voorwaarden voor uw krediet te verkrijgen. Aangezien de senior lening tegen nulrente is, zullen uw onderhandelingen vooral gericht zijn op aanvullende vergoedingen en andere kosten. De aanbiedingen verschillen echter van de ene tot de andere schuldeiser. Als u kiest voor een formule met rente, richt uw onderhandelingen dan op de variabiliteit van deze tarieven. Kies in feite voor een vast tarief in plaats van een variabel of geplafonneerd tarief of "capé" met het risico te verdwalen in de maandelijkse betalingsberekeningen.

Degressieve maandelijkse betalingen

De voorwaarden zijn niet voor alle banken gelijk, maar u heeft de mogelijkheid om een degressieve maandelijkse betaling te vragen. Dit aanbod is geschikt voor mensen die nog in dienst zijn en die overwegen een seniorlening met een looptijd van 15 jaar af te sluiten. Uw maandelijkse betalingen tijdens uw actieve periode kunnen hoger zijn om beter te kunnen anticiperen op uw inactieve periode.