Les différents types de prêt personnel pour pensionné.

Tout d’abord, afin de leur simplifier la vie, il existe plusieurs types de prêt personnel pour pensionné. Découvrez tout ce qu’il faut savoir avant de faire une demande.

Simuleer uw gepensioneerde lening online

PERSOONLIJKE LENING VOOR GEPENSIONEERDE

Vous êtes pensionné et aspirez à une retraite confortable pour réaliser des projets qui vous tiennent à coeur mais vous ne disposez pas des fonds nécessaires ? Selon votre situation financièreRassurez-vous, aujourd’hui en Belgique, il existe plusieurs solutions. Nous allons vous présenter le prêt personnel pour pensionné.

Senioren. Wie zijn ze precies?

Senioren werken niet meer, maar sommigen van hen hebben natuurlijk nog steeds projecten die ze willen uitvoeren. Het goede nieuws is dat kredietinstellingen zijn geïnteresseerd in deze groep, in een beperken 65 jaar oud.

Deze instellingen geven de nodige impulsen om deze projecten uit te voeren, terwijl ze u volledige autonomie laten. Kredieten kunnen variabel van aard zijn en worden ontwikkeld op basis van voorwaarden. De terugbetalingspercentages en -termijnen variëren afhankelijk van het betrokken object, de regio en de kredietverlenende instellingen.

Persoonlijke lening in België

Ce type de prêt, sans limite d’âge, concerne donc le financement de projets légers : voyages, travaux, etc. que vous voudriez accomplir sans avoir les économies nécessaires. Le taux dépendra du totaal verschuldigds, de terugverdientijd, de garanties die u biedt ter ondersteuning van uw vraag naar krediet.

U vindt voor u geschikte seniorleningen tegen de laagst mogelijke prijzen bij de banken, zonder enige verplichting om u te binden: consumentenkredieten zoals autokrediet voor de aankoop van een voertuig, de werklening om je huis te renoveren...

Krediet voor senioren in Waals Gewest

De Waals Gewest heeft sinds 2013 een systeem ontwikkeld van senior credit à taux 0, destiné à des personnes âgées de plus de 65 ans. Si vous êtes veuf(ve) et que vous vivez seul(e), vos revenus mensuels, ainsi que les allocations que vous gagnez ne doivent pas dépasser 1 300 €.

Si vous êtes en couple et que le total de vos revenus et de vos allocations est de moins de 1 600 €, ce prêt est pour vous. Il peut s’agir d’un consumentenkredietof een Lening op afbetaling. Er zijn verschillende alternatieven voor renteloos krediet, met name in de vastgoedsector.

Onder de oplossingen van hypotheeklening, Laten we de hypotheeklening. Het is een lening zonder leeftijdsgrens, waarvan de zekerheid de hypotheek van een onroerend goed (hoofdverblijfplaats of huurwoning) is, met een leningsplafond dat hoger is dan dat van een met recht op verbruik. Het gaat bijvoorbeeld om de aankoop van een tweede huis. Deze lening, met een maximale looptijd van een jaar, zal voor een bedrag van minimaal € 25.000,- bedragen.

De omgekeerde hypotheek

De omgekeerde hypotheek vise, quant à lui, l’hypothèque d’un bien immobilier mais l’emprunteur jouira de son bien jusqu’à son décès sans remboursement à la banque ou l’institution de crédit. Au décès de l’emprunteur, ces organismes utiliseront le bien immobilier pour se rembourser.

À noter : ce crédit ne doit pas être destiné à un projet professionnel et l’emprunteur ne doit pas avoir contracté d’overlijdensverzekering. Het is een lening die alleen bedoeld is voor een natuurlijk persoon en niet voor een vereniging of een rechtspersoon.

persoonlijke lening voor gepensioneerde

De pensioenkrediet die, zoals de naam al aangeeft, bedoeld is voor gepensioneerden, wordt vaak geweigerd door de bank. Als dit het geval is voor u, kunt u een vraag naar krediet gepensioneerd samen met een seniorlening en krijgen tussen de 300 en 10 000 €, terug te betalen over een periode van 18 tot 48 maanden.

Finalement, le kredietinkoop kan een grote hulp zijn als u meerdere kredieten en maandelijkse betalingen in uitvoering heeft. U consolideert uw schulden in een enkele lening, terug te betalen aan een enkele organisatie, en u kunt zelfs een leningaanvraag voor een nieuw project.

Simuleer uw lening online