Woningtoelage in Wallonië

De eerste woning in Wallonië voor u?

Votre logement aurait bien besoin de rénovation ? Ou vous envisagez de le faire passer au vert ?

Simuleer uw lening met uw woningpremie

Het Waalse Gewest heeft aan zijn inwoners bonussen ter beschikking gesteld voor de uitvoering van dergelijke verbintenissen. Kijk direct of u binnenkomt voorwaarden.

Waalse woningbouwpremie

Voorwaarden van de Waalse Huisvestingsbonus

Om te kunnen profiteren van de hulp van Wallonië, moet u moet voldoen aan de voorwaarden ten aanzien van u, het schip dat zal het onderwerp van het werk zijn, maar ook direct verband houden met het werk zelf.

Voorwaarden voor aanvragers

Het is heel eenvoudig, je moet 18 jaar oud zijn en recht hebben op de goed bezorgd. D.w.z. de eigenaar, mede-eigenaar of vruchtgebruiker te zijn.

Bouwvoorwaarden

De woning moet in het Waalse Gewest gelegen zijn, minstens 15 jaar oud zijn en bestemd zijn voor een minimum van 50% voor huisvesting. U zult dit ook moeten houden goed voor een aantal jaren nadat het werk gedaan was.

- · Werkomstandigheden

De werkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd door een ondernemer op de Crossroads Bank of Montreal's lijst van bedrijven. Er zijn ook termijnen die in acht moeten worden genomen, maximaal 7 jaar. Allemaal onder toezicht van de administratie.

Soorten premies

2 mogelijkheden: U zult in staat zijn om financiering via premies of laagrentende (of zelfs nulrentende) leningen.

De premies bestaan uit het invullen van een formulier van het aanvragen van de Audit-bonus (voor het begin van het werk!) en dus, de passage van een luisteraar. Het bedrag is onder andere afhankelijk van uw inkomen en van uw huishoudsamenstelling.

Waalse woningbouwpremie

De leningen zullen het bedrag van de premies omvatten. Dit alles wordt door de uitleenorganisatie in aanmerking genomen.

In beide gevallen is het premievoordeel beperkt tot 70% van de totale hoeveelheid werk.

 

Regelgevende stappen

Zeer belangrijk, de audit moet gebeuren voordat het werk begint. Bovendien moet een scrupuleuze volgorde worden gerespecteerd.

Werklening aanvragen

Hier zijn de belangrijkste stappen:

  • Het uitvoeren van de audit voor een overeenkomst tussen beide partijen
  • Het versturen van uw premieaanvraag via de vorm beschikbaar op het portaal wallonie.be
  • Begin van de werkzaamheden
  • Controle en toezicht op de administratie met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden
  • Ontvangst van premies

Dit dient als een verklarende samenvatting van de procedures voor het verkrijgen van bonussen. Voor een uitgebreide toelichting vindt u het reglement ter plaatse www.wallonie.be